On debate.

Vừa cãi nhau với con Hải Anh, không phải chuyện trời ơi đất hỡi gì mà cũng khá liên quan đến những gì mình đang quan tâm: mạng xã hội, truyền thông, sự-công-khai-thể-hiện-quan-điểm-tình-dục. Chính thế nên cần phải note lại để sau này làm tư liệu nếu như có viết sách, hihi.

Về cách tranh luận:

Nhìn chung thì tham gia vào mới thấy chủ yếu sự tranh luận vẫn khá giống một cuộc cãi cọ xích mích ngoài chợ. Mà văn hoá chợ búa mâu thuẫn bầy đàn hẳn cũng có sự liên quan đến văn hoá nông thôn. Một số lỗi thường thấy trong các cuộc tranh luận/cãi nhau mà mình tham gia.

Thứ nhất, tấn công vào đối phương từ background của họ thay vì tấn công quan điểm của họ. Điều này rất phi logic trong khi tranh luận là bởi xung đột trong một cuộc tranh luận là xung đột của quan điểm với quan điểm. Những người đang giữ cực đoan cho mình một quan điểm sẽ cố để nhìn nó từ khía cạnh của mình, trái ngược với góc độ nhìn của người kia để mỗi bên tự phải đào sâu, mài sắc lí lẽ của mình. Chính nhờ sự tin tưởng toàn vẹn vào một khía cạnh vấn đề mới mở rộng nhận thức về vấn đề đó, người nghe sẽ có cơ hội nhìn nhận nó ở mặt khác những gì họ thường nhìn nhận. Đấy là giá trị của mâu thuẫn quan điểm. Còn việc một phe nhằm vào cơ sở xuất thân hay hoàn cảnh của phe kia để chứng minh phe kia sai là một cách hời hợt. Hời hợt là bởi một phe sẽ không thể hiểu tường tận thân thế của phe kia mà lấy ra để chứng minh cho ý kiến của mình. Hời hợt là bởi thay vì đi sâu vào quan điểm của mình lại tấn công phe đối diện trong khi họ chẳng mảy may đề phòng và sâu chuỗi lại.

Thứ hai, khi đang tranh luận một vấn đề ở cùng một platform của vấn đề đó, không nên bất chợt dùng một lí lẽ ở platform rộng hơn để công kích quan điểm của phe kia. Căn bản là vì khi người ta đang cố đi sâu vào vấn đề thì không đi rộng ra, dễ gây mất tập trung mà lại tạo quan điểm yếu. Mà dễ xảy ra hơn nữa là cái lí lẽ lấy từ platform rộng hơn dễ khiến cho quan điểm của phe kia trở thành ngoại lệ. Như thế không tạo ra một cuộc tranh luận bình đẳng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s