Nhật ký

Giải pháp.

Có những chuyện thật đáng yêu xảy ra hôm nay. Có phải xảy ra do khuyên mũi không thì không biết, nhưng kết thúc tuần cũ để chuyển sang tuần mới như thế này thì quá đáng yêu. Bắt đầu từ việc, bằng một cách rất tự nhiên, lên ngồi cạnh My và chị ta cứ rúc rúc vào vai mình. Bắt đầu bằng việc phòng sơn một mảng đỏ rất mạnh, màu của tuổi trẻ và của ái tình mãnh liệt, chắc thế. Bắt đầu bằng việc giúp thằng Rùa ngộ ra một chân lí hiển nhiên của tình bạn (cũ). Appreciate mọi thứ. Chìm đi ngủ.

Cuối cùng thì những người với cái tôi to bằng trời bằng bể, những người yêu bản thân quá đỗi, những người sẽ không thể chịu đựng nổi nếu sống giả với bản thân. Thì tài chính, hay nói trắng ra là tiền, sẽ là cách giải quyết vấn đề. Độc lập tài chính là hoàn toàn độc lập về mọi mặt, giải thoát khỏi mọi sự mong đợi của người khác, giải thoát khỏi mọi quan niệm xã hội về sự ăn bám. Sự thừa nhận thất bại của mình ngày thứ bảy cũng chính là thừa nhận rằng mình vẫn còn quá phụ thuộc vào mẹ. Vẫn còn.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s