Ở nhà cảm thấy đang chết!

Mẹ thì ở bếp xem tennis. Một mình.

Phong thì ở trong phòng nó. Có thể đang chơi iPhone, hoặc xem sex thủ dâm, hoặc hiếm là học. Một mình.

Nằm ưỡn ẹo dặt dẹo ở phòng khách xem phim. Một mình.

 

Vẫn đang đánh nhau với con ego trong người nên đéo muốn dây với ai khác cả. Nghĩ đến ai cũng chỉ nghĩ đến những cái mác mệt mỏi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s