Sky People

Trong quá trình cố gắng để sống sót bên cạnh gia đình nơi Việt Nam thân yêu, mình rùng mình khi nhận ra tính bức thiết của việc kiến tạo được một bộ dụng cụ lý trí thống nhất, thông suốt và lạnh tanh để có thể vừa không làm đau đớn quá những thành phần gia đình mà vẫn phải, bằng được, nhất định hoàn thành được những gì mình cho rằng đúng. Điều này không được nhận thức đúng khi thời điểm chưa chỉ ra rằng mình cần phải như thế nào – cho tới hôm nay.

Không còn gì rõ ràng hơn trong đầu mình lúc đấy, và từ trước cho tới thời điểm đấy bằng việc: tôi rất yêu mẹ nhưng tôi cũng yêu bản thân rất nhiều. Và thực sự bây giờ chưa phải lúc làm tròn nhiệm vụ với gia đình, chưa phải lúc hoàn trả lại cho gia đình, chưa phải lúc đền đáp và làm hài lòng gia đình. Chưa phải lúc vì chưa thể làm ra cái gì triệt để. Và nếu như gia đình (hay nói theo cách của Western) là community có đòi hỏi quá sức của một individual thì tuỳ sức thôi. Được bao nhiêu thì được, chứ không phải kiệt mẹ nó sức ra mà xoa xoa, bồi bồi.

Bởi vì rõ ràng quá, nhiều cái chưa thể giải thích tại sao lại cần làm, vì chưa có kết quả là một, và vì chưa được làm bởi thế hệ trước là hai. Không thể giải thích và không thể thuyết phục. Nhưng cứ bị thúc giục làm, vậy thì câu trả lời là gì à? Câu trả lời là học nhanh làm nhiều con mẹ nó lên và ngang tàng và quyết liệt nhất có thể vào để thuyết phục được bằng hết những quyết định của bản thân là tốt. Tốt cho bản thân đầu tiên đã. Rồi tốt cho người khác thì từ từ.

Còn năng lượng và còn cương quyết thì phải xử cho bằng hết. Đéo được chần chừ lưỡng lự nhiều.

 

Bên cạnh đấy, dù láo nhưng phải thành thật mà nói rằng nói dối là giải pháp hiện giờ, không làm đau ai hết, chỉ đau tim.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s