Ngày đầu tiên ở Brunei

DSCF2009

DSCF2054

 

DSCF2074

DSCF2080

 

1. I am sorry but I beg to be Vietnamese.

Cũng tốt thôi mọi người hiểu nhiều về văn hoá và phát triển toàn diện, nhưng có thể khi nói điều này mình vẫn đang phiến diện, nhưng mình có nhu cầu là người Việt Nam, chứ không phải bất kỳ một hybrid nào. Mình muốn nói những câu chuyện mình nói với Chu, với Rùa, với Khải. Better informed, nhưng không phải more on the surface like this.

2. Tại sao mọi người phải nói nhiều thế?

Ừ thì đúng là mới quen mà muốn muốn lạ thành quen thì phải giao tiếp là đúng. Chả còn cách nào khác dễ hơn thế để hiểu nhau. Nhưng liệu giao tiếp có phải cách lười nhất để hiểu nhau không?

3. I am projecting my feelings to bé Dương.

Nhìn đâu cũng muốn mua cái gì thú vị thú vị cho nó. Một cái vòng cổ hình piano hoặc guitar is fine. Or một cái postcard.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s