Uncategorized

Come at me bros!

1. Hiện tại đang cực kì sẵn sàng cho bất kì một trò thí nghiệm nào. Thí nghiệm về mặt tinh thần và cả thể chất. Nếu có thể đẩy cái bình thường và kìm nén này lên cùng cực thì cũng đéo ngại gì. Nào, come at me, để đi tìm người chơi mới được.

2. Sự kiện ở (1) có thể giải thích bằng 2 lí do sau:

2.1. Không thể nào let go nổi nếu không có manh mối gì. Toàn bộ là im lặng và thần kinh căng như một cái lông nách. Chơi nhau thế mà không tự làm đau mình nhỉ? Cũng giỏi thật.

2.2. Mọi người ở đoàn nói nhiều quá. Thật tình nhiều lúc đéo chịu nổi. Mình cũng không phải tạng hay chịu đựng hay gì nên thấy khó chịu lắm. Nhiều lúc thật tình muốn ở một mình hoặc có company nhẹ nhàng thôi. 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s