Tài liệu

CREATIVE CLASS VÀ SỨC HÚT CỦA CÁC THÀNH PHỐ SÁNG TẠO

Vinhlq's Blog

Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm “creative class”. Đó là nhờ bài thuyết trình rất hấp dẫn của anh Đặng Hoàng Giang*, tại buổi coffee talk rất hạn chế ở Manzi hôm qua. Phải thú thực, đây là một khái niệm rất lạ, bởi chúng ta vẫn quen hiểu “class” như những giai cấp đối kháng trong các thể chế kinh tế và chính trị, nhưng “creative class” thực sự đã hiện hữu, với khoảng 30% dân số toàn cầu, mà sức mạnh của họ chính là tạo ra những giá trị đột phá cho kinh tế tri thức.

10325586_10203360066715720_4093507139212205826_nTôi cũng đồng ý rằng, thế giới không hoàn toàn phẳng như lý thuyết của Thomas Friedman, bởi chỉ có một sự lý giải duy nhất cho sự tập trung cao độ của “creative class” ở những thành phố nhất định, nơi tập trung nguồn lực sáng tạo để…

View original post 352 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s