Tài liệu

Những biến đổi lớn – Phạm Thị Ly

Học Thế Nào

Giáo dục đại học trên thế giới đang biến đổi rất nhanh và vô cùng sâu sắc trên hầu hết mọi phương diện, đòi hỏi phải nhận thức lại nhiều khái niệm về GDĐH, tư duy lại nhằm hiểu đúng những gì đang diễn ra bên trong và bên ngoài trường ĐH.

Với 2 tỷ người dùng internet hiện nay, mỗi ngày có 250 tỉ email được gửi đi, mỗi tháng có 100 tỉ tìm kiếm thực hiện trên Google search. Trong hai năm qua chúng ta tạo ra một khối lượng dữ liệu bằng toàn bộ lịch sử loài người trước đây đã tạo ra và khối lượng này tăng gấp đôi mỗi chu kỳ 18 tháng. Mạng xã hội và internet đã xóa tan mọi biên giới, phá vỡ khái niệm về học tập và làm việc. Mua hàng, kết bạn, làm việc, tìm thông tin, gắn kết…

View original post 2,229 more words

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s