Luận

Bồng bềnh. How about đéo?

Mình cứng vl. Cảm ơn tất cả những vĩ nhận đã khiến cho mình cứng vl thế này, có khi là cảm ơn cả mẹ nữa. Giờ đây mình không cho phép ai động đến mình, những quyết định của mình, chi phối cảm xúc của mình. Mình cũng không có thời gian nhấc lên đặt xuống môt việc gì quá lâu, không có ý định đôi co tranh cãi với mẹ về một chuyện vặt vãnh. Mình xin lỗi nhưng một khi đã quyết định đặt trọng tâm vào cái gì, kể cả ngang tàn đến mức nào, Everything Else Is Secondary. Nếu như đó là một chuyện quan trọng với mình, một người quan trọng với mình, tất nhiên mình sẽ suy nghĩ để cải thiện tình hình. Nhưng nếu nó làm ảnh hưởng quá đến bản thân, mình xin lỗi nhưng giờ không phải lúc. Vì mình bắt đầu nhận ra những gì xung quanh có thể làm ảnh hưởng đến mức độ nào tới cá nhân là mình, nên mình xin phép được rút lui khỏi tất cả những xung đột ngoài bản thân. Nếu như những người này không tạo điều kiện cho mình, được thôi mình sẽ chiều, sẽ cực kì chiều họ chỉ để đạt được cái mình muốn. Làm ơn để mình là mình. Làm ơn. 

Mình thấy sự nhỏ  bé trong những chuyện không còn là trọng tâm ở mình. Nếu nó không ảnh hưởng gì đến mình, cảm ơn vì sự hiện diện mình vô cùng trân trọng sự đa dạng trong cuộc sống này. Nhưng nếu nó ảnh hưởng xấu và nhất là cản trở mình, mình đánh hơi giờ nhanh lắm và biến giùm. Đợi đến khi nào ra hồn những cái mình muốn làm thì bồng bềnh với nhau sau nhé. 

 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s