Giảng viên Đại học Kinh tế Amsterdam Nguyễn Phương Mai: LÀM VIỆC TỰ NGUYỆN, VUI VẺ, HÝ HỬNG!

Tạp chí Lửa Ấm

Có một phụ nữ Việt Nam, không theo một tôn giáo nào, đang chuẩn bị cho một chuyến đi lớn vào cuối năm nay: trong vòng 9 tháng tới gần 20 quốc gia Hồi Giáo từ trung tâm thánh địa Mecca tỏa ra Ấn Độ và Maroc. Nếu điều này được thực hiện, chị sẽ là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc hành trình dọc theo lịch sử Hồi Giáo.

View original post 2,392 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s