Luận

Exposure

Thực ra một số “exposure” khiến mình rất sợ. 

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mình hôm nay học được cả tấn khôn chứ không chỉ một sàng. Một trong những điều mình đúc kết được cho mình là cứ exposed nhiểu với risk/danger thì sẽ học được gấp nhiều và gấp bội phần. Nhưng cũng có những thứ exposure mình sợ lắm.

Exposed to the knowing that someone is sicked.

Mình chưa biết nói rõ về cảm giác này như thế nào. Chỉ biết là khi mình biết đến nó, mình rất sợ. Sợ nhiều thứ, sợ là bản thân đang quá thờ ơ để quên mất một người nào đó quan trọng với mình đang trong tình trạng xấu. Sợ bản thân không biết cách phản ứng như thế nào cho đủ, đủ để làm gì á? Đủ để người đấy không vì một thứ bệnh kỳ dị đáng ghét mà bỏ mình đi. Sợ rằng dù sau đó bản thân có cố gắng đến mấy đi nữa thì người ấy cũng sẽ bỏ mình mà đi (trường hợp không phải chưa từng bao giờ xảy ra). Mà có khi sợ những cái ích kỉ hơn, sợ rằng vừa không thể làm gì triệt để để giúp họ mà cũng không làm cho xong việc của mình. Bởi bản thân giờ đây đã đủ là cái gì cho người khác dựa vào đâu cơ. 

Nói chung là sợ nhưng mà cần phải biết, cần để bản thân most exposed. Biết đã, rồi quyết định làm gì là lại qua một lớp sàng lọc nữa. Cứ để tự nhiên thôi chứ chẳng vì vội vì áp lực đạo đức hay cái cứt gì làm ảnh hưởng hết.

Dạo này còn sợ và có xu hướng tự vệ kiểu, người ta đến claim với mình là mình quan trọng. Xong họ ứng xử như một cục cứt khiến mình tổn thương vcl. Vậy nên thôi, làm ơn đừng nói năng gì cả, nghe vừa sáo vừa khó tin lắm. Hình như bản thân cũng đã bị chai nhiều nhiều rồi, cũng đầy doubt đầy cứt khô trong người.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s