Tồn tại một nhu cầu có thật

Một là, chia sẻ về những điều ít được nói đến – điểm yếu, nỗi sợ hãi, nỗi hổ thẹn, thất bại và sai lầm. Bởi hai lí do: nói ra thì người ta thấy mình kém cỏi và yếu đuối và cũng nhiều người muốn từ chối sự tồn tại của những điều đó.

Hai là, trao đổi về những vấn đề địa chính trị vĩ mô. Ít vì người ta sợ rằng người khác sẽ bảo mình thùng rỗng kêu to hoặc nói được mà không làm được (thì nói làm đéo gì).

Cả hai nhu cầu trên đều cần được ‘quang hợp’, không ít thì nhiều. Không thì cây, tưới tắm bằng những chuyện tủn mủn, thì chỉ có chết yểu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s