Trả lại nghĩa cho từ?

Hôm nay khi đi qua một toà nhà, tên của toà nhà đó gồm một dòng tiếng Việt và một dòng tiếng Anh dịch ra. Cho đến tận hôm nay mình mới biết “hành chính” chính là public administration trong tiếng Anh.

Sao hai khái niệm này cùng với hình dung trừu tượng về nó khác xa nhau.

“Hành chính” thường khiến liên tưởng tới “hành là chính” hoặc “thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp” cơ mà?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s