Về việc viết

Từ lâu tôi đã luôn muốn luyện viết, nhưng chưa từng thực sự bắt đầu. Gần đây, tôi cũng đã chọn viết sẽ trở thành một trong năm bài tập hàng ngày tôi sẽ làm trong thời gian sắp tới, nhưng tôi chưa biết cách thực hiện việc này ra sao.

Hôm nay, khi mò mẫm vào UW của trường Đại học Columbia, tôi rất ngạc nhiên vì cách họ tiếp cận với việc viết ở bậc Đại học. Tôi sẽ chỉ ra một số khám phá mà tôi thấy tham khảo được hoặc rất có ích với mình:

Về vai trò:

  • Viết là một thói quen trí óc.
  • Viết là một kỹ năng có thể thực hành và phát triển được, không phải là một tài năng sẵn có.
  • Viết là một quá trình hình thành và trau chuốt các ý tưởng.

Về mục đích:

  • Viết để trở thành một người đọc và viết học thuật có năng lực và độc lập hơn.
  • Viết để tham gia vào những đối thoại học thuật hình thành nên cộng đồng trí thức của trường.
  • Viết để phân tích và phản hồi với những vấn đề đương đại.

Về phương pháp (phần này rất hay):

  • Người viết đọc và tranh luận về những văn bản bác học cũng như các văn bản bình dân, hoàn thành những bài tập về đọc và viết định kì, viết một số bài luận dài hơn và đảm nhiệm một dự án nghiên cứu tự thiết kế.
  • Người viết lưu tâm tới các kỹ năng về đọc hiểu sâu, phân tích, nghiên cứu, hợp tác và sự kiểm lại nền tảng.
  • Người viết phải tiến hành viết dưới dạng bình luận cho báo chí.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s