Luận

Ở đây, bây giờ. Tức, 11:56, 18/08/15.

Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ quay xong phim về Má trong tháng 8 này, nghĩa là 2 tuần nữa. Mình sẽ dựng liên tục trong tháng 9 để cuối tháng có thể có bản dựng cuối cùng (hy vọng). Và nếu kịp thì mình muốn được chiếu tại miniDocfest và mời mẹ tới coi.

Nếu không có gì thay đổi thì tới hết năm nay mình có thể thi B1 tiếng Đức. Kỳ thi chắc sẽ diễn ra sớm vào tháng 2. Trước đó mình sẽ đi ôn thi.

Ngoài ra thì mình chưa cảm thấy điều gì quá ư là quan trọng hơn, khi hai việc này còn chưa xong. Mình sẽ để mắt tới các cơ hội để làm việc nhiều hơn với ảnh và phim, mình nghĩ đó là một điều mình đón đợi; mục tiêu là để xem mình có khả năng với nghệ thuật thị giác tới đâu, với thể loại rẽ ngang rẽ trái như mình.

Trước mắt là như thế, thực sự thì mình chưa có ý định gì to tát hơn trong năm nay, vào thời điểm này. Cũng có dự định, nhưng chưa đủ thấy quyết tâm để phát biểu. Tin vào bản thân mình, đi bước nào thì chắc bước đấy và phải thật tin.

Vân ơi, Vân có tin không?

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s