On the juxtaposition of Tuổi Trẻ Newspaper and Berlinale Blog

Khi đọc cạnh nhau về Berlinale blog và báo Tuổi Trẻ, mình thấy sục sôi về khả năng mà một nhà làm phim có thể tìm ra và sử dụng ở một hiện thực Việt Nam ngồn ngộn chất liệu.

Mình vừa có được cảm giác bình tĩnh trước những chuyện đang xảy ra, vì nếu có muốn làm phim về hiện thực thì cũng đã phải có khoảng cách với nó và cần nhiều thời gian rồi, mình không bị vội nữa. Nhưng đồng thời, mình cũng có cảm giác đây, chính là những chuyện như thế này không phải tìm kiếm đâu xa, là những chủ đề cần nhìn vào một cách nghiêm khắc và phê phán nhưng cũng sáng tạo để nhìn.

Đặc biệt với những nước đang phát triển như Việt Nam, chất liệu để sáng tạo quá nổi cộm và tràn trề sinh lực. Khi đọc review về phim mình cũng đặc biệt để ý tới các phim châu Á, các phim Trung Đông, ở đó có những điều thế giới chưa được biết đến; một khi đã biết thì thật kinh hoàng. Đối diện với một vấn đề như vậy mà có cả cách nhìn cá nhân, cộng đồng địa phương và quốc tế thì hẳn sẽ rất thú vị cho cơ chế thay đổi của nó đúng không?

Nghĩ xa và rộng hơn thì những điều này cũng thúc đẩy mình cần hiểu về medium mà mình đang sử dụng cùng với những khả năng sáng tạo của nó, và đồng thời, cũng thúc đẩy mình tường tận về những vấn đề xã hội đang tồn tại ở bề mặt (hiện tượng, nhân vật) và bản chất của nó (pháp luật, thể chế chính trị, lịch sử, văn hoá).

Có một triết lý về thực hành nghệ thuật mà mình rất đồng tình, đó là của trường Cornell AAP:

Knowledge:

 • Develop knowledge of the history and specificity of diverse disciplinary methods and media practices
 • Comprehend how individual modes of artistic practice are used for creative thought and sociocultural expression
 • Understand the ways that contemporary art practice creatively and critically works between or across established disciplines
 • Display familiarity with the diversity of traditions, languages, and societies in the contemporary global context, and with art in its multicultural dimensions
 • Be able to interpret and engage with existing visual culture and media as a form of creative intelligence

Practice:

 • Develop a discerning voice and confidence in one’s own artistic authorship, based on material, conceptual, and critical sensibility
 • Create and sustain a body of work through self-directed research, experimentation, risk-taking, and reflective analysis
 • Advance practices that can thrive either as an individual practice or within collaborative environments

Professionalism:

 • Effectively communicate the intention of one’s work through its full formal realization
 • Be publicly articulate in the evaluation of the work of peers as well as more established artists
 • Successfully represent oneself to arts organizations, curators, publications, and graduate programs for the purpose of advancing professional and artistic goals

###

Một bài viết bình luận phim mình thấy rất hay: World Events like A TV Soap.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s