Diary of A First-Person Documentary Filmmaker (1)

Tức là sao nhỉ, mình đang có xu hướng muốn bộc lộ bản thân nhiều hơn trong các cảnh quay. Tại sao ư? Mình nghĩ mẹ ý thức được sớm hơn mình về việc mẹ đang là một nhân vật, mình tưởng rằng mình không ra mặt thì mình sẽ hiện diện là đạo diễn, là nhà làm phim, Nhưng cho đến khi mình cũng nhận ra mình đang là nhân vật, và bản chất diễn trong phim ngôi thứ nhất không thể nào chối bỏ được. Thì mình lại đang cảm thấy như là bị lấn át, sợ cái hình ảnh bản thân bị vụn và bị không đúng. 

Mặc dù có thể như vậy đã là đủ rồi, khi mình không thực sự tỉnh trong mối quan hệ này, nó lại có phần đúng hơn?

Để nghĩ tiếp.

###

Mình biết rồi: Defense mechanism.

Just look at how I am attacked whenever Mom starts speaking about something I have done wrong. It is not true of me, but true of the relationship. And by the end of the film I think the relationship has changed over the course of the filming. And it does deserve to touch upon, phỏng? I think it is justified to have these feelings. I respect the subject I am working with but at the same time, also one of the main characters, I have let myself so recklessly and subconsciously muted.

###

Thật sự, anh Lân cho mình rất nhiều gợi ý cho phim mình làm.

– Lớn nhất đó là ở việc mình đã có thể đứng tách ra và nhìn khách quan vào vấn đề phim và sự đổi dòng của nó. Nó thể hiện khá là đúng về sự thay đổi này: ban đầu nấp sau camera, sau đó có nhu cầu lên tiếng và xuất hiện; ban đầu rất căng thẳng, về sau có thể bình tĩnh lại với nhau; ban đầu rất mông lung, đến cuối đã có thể gom nhặt.

– Anh Lân còn khiến mình nghĩ sớm tới việc dựng và kể chuyện như thế nào. Xen kẽ lên xuống hay cứ căng hết cả thẳng rồi dần giải quyết, khá là hay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s