I am particularly interested in Kazuo Hara’s Extreme Private Eros: Love Song 1974.

Extreme Private Eros: Love Song 1974 là một trong bốn phim của đạo diễn phim tài liệu người Nhật Kazuo Hara. Đây là phim cuối cùng và cũng là phim cá nhân nhất của vị đạo diễn này.

Mới đầu mình biết đến Kazuo là trong danh sách các đạo diễn tên tuổi từng vang danh tại IDFA, liên hoan phim tài liệu quốc tế đề cao creative documentaries, nghĩa là đề cao góc nhìn chủ quan của nhà làm phim. Khi đọc về những bài phỏng vấn Kazuo, mình đặc biệt thích cá tính của người này. Về những phim mà Kazuo làm, mình cũng đặc biệt thích quan điểm làm phim tài liệu của ông. Cụ thể với phim Eros.

http://cleojournal.com/2013/11/28/shes-come-undone-longing-and-agency-in-kazuo-haras-extreme-private-eros-love-song-1974/

http://intersections.anu.edu.au/issue37/shigematsu.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s