Kỳ vọng và cam kết từ một đội ngũ làm báo

40 năm Tuổi Trẻ và về chuyện làm báo ở Việt Nam.

Lam Điền

Nhà báo Thu An đọc bài thơ Hãy Đốt trong buổi giao lưu chiều 26-8-2015 tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Ảnh: L.Điền Nhà báo Thu An đọc bài thơ Hãy Đốt trong buổi giao lưu chiều 26-8-2015 tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Ảnh: L.Điền

Từ khoa Báo Chí trường KHXH&NV TPHCM đến, cô giảng viên Hoàng Khuyên nhấn mạnh rằng tuổi trẻ bước vào tuổi 40 là một sự kiện đáng kể. “Bởi nếu chúng ta để ý, sẽ thấy trong thời Pháp thuộc, có đến 80% báo chí quốc ngữ không thọ quá ba năm. Vậy mà Tuổi Trẻ nay đã là tờ báo ra liên tục bốn mươi năm, tuổi thọ báo chí Việt Nam tăng lên rất nhiều trong thời kỳ này nói lên được nhiều điều…”

Và quả thật, câu chuyện giao lưu giữa bạn đọc và đại diện đội ngũ làm báo ở Tuổi Trẻ chiều 26-8 nhân dịp giới thiệu ra mắt 3 ấn phẩm kỷ niệm 40 năm Báo Tuổi Trẻ cũng đã chạm…

View original post 1,176 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s