Diary of A First-Person Documentary Filmmaker (6)

2 tiếng rưỡi nữa mình phải hoàn chỉnh được bản dựng này – tức 12h30 là muộn nhất mình phải kết thúc. Bây giờ là 10 giờ. 1 tiếng sau đó mình phải xuất file – tức là đến 1 rưỡi là cùng.

Trong lúc xuất file mình phải nghĩ description cho phim.

Mình đang rất bối rối.

Mình phải có chiến lược cho 2 tiếng rưỡi tới không thì chết.

Mình phải biết trong 2 tiếng rưỡi nữa, mình sẽ đi như thế nào?

Mình muốn giới thiệu nhân vật như thế nào? Mình muốn đặt vấn đề ra sao? Mình muốn giải quyết vấn đề tới đâu?

Giới hạn mình cần đặt ra cho bản thân là gì? Bởi vì phim này sẽ còn được dựng tiếp trong tuần tới, và sau chiều nay. Cái gì cần thiết cho bản dựng gửi đi duyệt trên Cục này?

Mình nên sửa phần nào và phần nào mình sẽ để yên đó để lần dựng sau sửa?

Mình nghĩ chắc chắn mình nên sửa lại phần giới thiệu nhân vật và phần hồi tưởng đoạn thoại. Hai phần đó có vấn đề nhất. Đoạn thoại và đoạn chồng hình chắc chắn chưa được.

Okay, vậy là giới thiệu nhân vật cần từ tốn hơn. Mình muốn tạo ra ấn tượng gì về 3 nhân vật này?

Phong như thế nào?

Mình như thế nào?

Mẹ như thế nào?

Mỗi người nên một phách hay là hai người một hai người một? Có lẽ là nên mỗi người một phách để neutral với các nhân vật bày ra.

Vẫn nên mỗi người một phách nhưng làm thế nào để mào được vào đoạn kịch tính ấy chứ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s