Đặc sản đường Thanh Niên

Tôi thấy không có gì phải trình bày nhiều. Một số ghi chép khi ngày tàn trên con đường hai làn giữa hai cái hồ vẫn quá quen.

IMG_4195 IMG_4196 IMG_4197 IMG_4198 IMG_4204

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s