Diary of A First-Person Documentary Filmmaker (10)

Cả ngày hôm nay tôi đánh vật với bản dựng phim office. Tôi cố để không rời mắt khỏi nó, và ở với nó lâu nhất có thể. Nhưng cái khoảng lâu nhất có thể của tôi, với nó, cũng không được bao lâu.

Dựng được một chốc, tôi lại phải nghỉ hai chốc. Khi nghỉ, tôi cũng cố để vẫn giữ độ tập trung nhất định, bằng cách tôi chỉ nghe nhạc và đọc sách. Nhưng tôi thà đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác còn hơn.

Do tôi không kiên nhẫn hay do khả năng của tôi, tôi không biết nữa. Đến giờ này tôi vẫn chưa chịu khuất phục. Tôi tự bảo bản thân: không thể bỏ cuộc. Nhưng thú thực là tôi khá là ngán rồi. Tôi muốn mình hoạt bát hơn; tôi làm được nhiều việc có ích hơn khi hoạt bát. Chứ không phải ngồi một chỗ như thế này.

Hay là thể trạng của tôi không thích hợp với việc dựng phim, nói chung?

Tôi sẽ cho bản thân đúng nốt tuần này, cao độ, cho việc dựng phim office này. Tối nay tôi sẽ xuất nháp thứ 4 (hay thứ mấy không biết nữa).  Và như thế thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s