Nhật ký

Chuyện miếng trứng vui vui (khang khác)

Cảnh tượng này chính mình đã gặp bao nhiêu lần? Hay chính mình đã bao nhiêu lần là một phần của cảnh tượng mà không nhận ra?

Cậu ngồi vắt vẻo sau lưng mẹ, không có vẻ gì là chú tâm lắm đến dòng người kẹt cứng, nhúc bên này, nhích bên kia. Dù sao cậu cũng đang trên một chuyến chu du an toàn, đi đến cái đích mà cậu cũng chẳng cần bận tâm lắm: trường học. Cậu bỏm bẻm xúc từng thìa nhựa vào bát xôi tú ụ trứng và xôi. Cũng như những cặp mẹ con lề mề buổi sáng khác, có lẽ mẹ cậu đã tính không kịp thời gian để dựng cậu dậy, hoặc dù có tính, cậu cũng viện cớ để oằn èo thêm nửa tiếng trên giường, kịp để thong thả ăn sáng tại nhà. Tất nhiên cậu cũng không mấy bận tâm chuyện mẹ cậu có kịp làm những việc của cậu này hay không. Kiểu gì tuần tự từng việc này sẽ chả xảy ra, cậu nghĩ.

Mà tất nhiên cậu không nghĩ, cậu đang màng màng trong bát xôi tú ụ: có một miếng trứng trên đỉnh đồi xôi. Có lẽ cậu đã không lường được: ăn xôi trên xe không hề dễ dàng như ăn trên bàn. Rơi ra bàn, cậu có thể nhìn trước nhìn sau, không ai để ý lại nhặt vào bát ăn tiếp. Rơi ra đường, thì là mất hết. Chẳng mấy bận tâm, cậu đung đưa chân, xúc trứng, định xơi. Miếng trứng không có điểm tựa, lại ở độ cao dễ tác động, lại thêm đường xóc, lăn lóc rơi xuống. Có lẽ phần nào đó trong cậu đã trỗi dậy – bận tâm kịp thời: cậu khép cánh tay mình lại để chặn đường bay của miếng trứng rơi xuống đường. Miếng trứng vướng vào giữa cánh tay và ngực áo cậu, yên vị ở đó.

Tôi phóng xe lên gần xem thử, cậu có ăn miếng trứng rơi xuống ngực áo đó không. Cậu đã ăn tiếp đến miếng xôi khác từ khi nào. Vô sự: hôm nay, miếng trứng đã không rơi mất trên đường cậu tới trường. Mẹ cậu chắc không biết điều này.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s