Over-Stimulation

Buồn cười đ chịu được.

Son Vo

Ôi lại một lần nữa nhờ Vân mà mình đã khám phá ra một từ hay ho thú vị: over-stimulation. Cảm ơn Vân nhiều lắm. Yêu Vân!

Đại để gốc gác của từ này xuất hiện như thế nào?
Như thế này. Hôm nay mình đi SEXUP Fair với anh. Và có vẻ hôm nay anh cũng đã mệt sau công cuộc thức đến 2-3h để hoàn thành công việc và sáng phải dậy sớm. Sau đấy đến nhà bạn luôn. Anh cũng mệt.

Mình cũng hiểu. Có một khoảnh khắc mình bị hơi động dồ. Tự nhiên bỏ về trong khi mình bảo mình sẽ đợi. Xong nửa đường còn gọi nữa chứ. Hỏi là sau khi chở chị về anh còn muốn đi đâu không. Bốp một phát thôi hôm nay nghỉ. Thế thôi, lại lủi thủi về nhà. Tính qua Dash for Impact mà mệt quá. Chịu…

View original post 542 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s