My feet start to feel itchy

No power can be over me.

Mình tự bảo bản thân là bất kỳ khi nào bây giờ, mình cảm thấy sợ ai đấy hay cái gì đấy, thì mình buộc phải làm việc đấy.

Mình cũng không muốn sợ uncertainty nữa. Càng ngày tiêu chuẩn của sự hoàn hảo càng cao, bóp nghẹt chúng ta. Nhưng hãy vẫn cứ để cho bản thân được experiment, nhé. Đừng sợ, the fun is there and the risk of losing things you had is there. But it’ll be all worth it.

Mình tự bảo với mình: phải được tự do!

Cảm ơn anh Huy, anh Dương vì đã thật accommodating với em sau gần 1 năm không liên lạc. Cảm ơn Tam Đảo.

(Cho một ngày mình vui)

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s