On one’s own

Cái blog này chẳng hề quá đẹp, như những blog khác mình từng ghé thăm. Nhưng vì một lẽ gì đó mình không thể chuyển qua medium (dù giao diện đẹp hơn rất nhiều). Chắc vì nhiều chặng đời của mình đã ở đây, từ ngày mình còn vắt vẻo ở Nhà Thờ, năm nhất Đại học, một mình và thỉnh thoảng có Sơn. Đến giờ vẫn vắt vẻo, vắt vẻo, ở Kim Mã.

Ít những người khiến mình nghĩ, như LL. Mình sẽ nhớ.

Is the core of my being

Fear

Shame

Disconnection

Ambition

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s