nhật kí 12.03

vừa đi mua sách SAT2 với Phong về. quite a huge body of knowledge in those two thick books. và cảm thấy Phong đi du học Nhật cần phải là một dự án với mình.

dự án với cái nghĩa là có đủ điểm bắt đầu, kết thúc, các mục tiêu nhỏ và phương pháp.

mình nghĩ mình nên bắt đầu luôn mới kịp cho một tương lai tươi sáng của Phong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s