:(

có thể công ty muốn mình join nhiều hơn và thấm nhuần văn hoá tổ chức, nhưng thực sự bây giờ mình không afford được điều ấy. thật sự là không afford được chứ không phải không muốn. việc ngồi lại với bản thân và một mình một lúc với mình trong ngày vẫn là một việc siêu khó…

*huhu nói đến đây chị Ngọc đã gọi về để ăn farewell*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s