hôm nay, tự sự của tôi

có những phần shade của mình phải ở trong một môi trường nhất định mình mới nhìn rõ phần đó đến thế. hôm nay là một hôm như vậy, mình nhìn thấy rõ bản thân mình hơn, định hình được mình ở đâu trong dòng chảy cuồn cuộn này hơn, giữa những người cùng trang lứa, chia sẻ những giá trị và những câu chuyện gì.

và ở trong một tiến trình gì.

nhìn thấy những ánh nghĩa của mình, mình là kiểu người như thế, ồ.

không phải ở đâu cũng nhìn thấy mình và thích cái mình đang nhìn thấy như thế. cái mình vẫn ở đó nhưng chịu đủ những tác động để tự ló ra.

cảm ơn hôm nay nhé vì đã nhắc nhở mình, sẽ phản tư tiếp và chờ đợi tiếp tục những ngày tới.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s